Znajdź nas na Facebooku

Informacje organizacyjne - zapisy na Oazę

Drukuj

Informacje organizacyjne - zapisy na Oazę

 

Oazy wakacyjne organizowane są dla różnych grup wiekowych. Tutaj znajdują się informacje na temat oaz dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

 

Terminy Oaz wakacyjnych 2014

 

W tym roku rekolekcje oazowe odbędą się w podanych poniżej ośrodkach i turnusach. Niestandardowe terminy turnusów zostały podane w nawiasach:

 

I turnus: 28 VI – 14 VII

Oazy dla dzieci

 • I stopień ODB – Rokitno (28 VI – 13 VII)

Oazy dla gimnazjalistów

 • II stopień OND – Łagów (28 VI – 13 VII)

Oazy dla młodzieży

 • I stopień ONŻ – Złoty Stok
 • I stopień ONŻ – Tylmanowa
 • II stopień ONŻ – Tylmanowa
 • III stopień ONŻ – Bystra k. Suchej Beskidzkiej

Oazy dla ministrantów

 • Oaza Ministrancka (ODB II stopnia) – Paradyż (3-14 VII)

 

II turnus: 15 VII – 31 VII

Oazy dla dzieci

 • III stopień ODB – Lubrza (16-31 VII)

Oazy dla gimnazjalistów

 • III stopień OND – Łagów (15-30 VII)

Oazy dla młodzieży

 • I stopień ONŻ – Złoty Stok
 • I stopień ONŻ – Bystra k. Suchej Beskidzkiej
 • II stopień ONŻ – Tylmanowa
 • III stopień ONŻ – Tylmanowa

Oazy dla ministrantów i lektorów

 • Oaza lektorska (ONŻ 0 stopnia z kursem lektorskim) – Paradyż (16-27 VII)
 • KODAL stopnia podstawowego – Paradyż (16-27 VII)

Oazy dla studentów, dorosłych i małżeństw

 • ORAM (Oaza Rekolekcyjna Animatorów Modlitwy) – Bardo Śląskie (15-27 VII)

 

III turnus: 1-17 VIII

Oazy dla dzieci

 • II stopień ODB – Łagów (1-16 VIII)
 • III stopień ODB – Szczawnica-Jaworki (4-17 VIII)

Oazy dla gimnazjalistów

 • I stopień OND – Lubrza (1-16 VIII)

Oazy dla młodzieży

 • I stopień ONŻ – Tylmanowa

Oazy dla ministrantów i lektorów

 • Oaza Ministrancka (ODB II stopnia) – Paradyż (28 VII – 8 VIII)

 

Turnus dodatkowy – sierpień

 

 • Kurs Oazowy dla Animatorów (KODA) – Rokitno (23-31 VIII)

 

Informacje organizacyjne

 

 

Zgłoszenia na oazy odbywają się za pomocą specjalnego formularza elektronicznego przez Internet. ZGŁOSZENIA TELEFONICZNE, BĄDŹ BEZPOŚREDNIE - W KURII BISKUPIEJ TO OSTATECZNOŚĆ!

 

Zgłoszenia przyjmują księża moderatorzy Ruchu Światło-Życie oraz wyznaczeni animatorzy ruchu.

Uprawnieni do zgłaszania uczestników są tylko księża i animatorzy Ruchu Światło-Życie z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Chętni do wyjazdu na oazę powinni więc zgłosić się do kogoś z nich, u nich też później będą mogli odebrać kartę uczestnictwa.

Jeśli zgłoszenia będzie usiłowała dokonać osoba do tego nieuprawniona, zgłoszenie nie zostanie przyjęte (organizatorzy mają listę wszystkich księży i wszystkich animatorów w diecezji).

Zapisy na oazę trwają od 2 kwietnia do 20 czerwca (po tym terminie tylko wyjątkowo, jeśli zostaną wolne miejsca). Należy liczyć się z tym, że wraz ze zgłoszeniami uczestników będą zamykane zapisy na turnusach cieszących się szczególnym zainteresowaniem.


Formularz zgłoszeniowy

 

Po przejściu na stronę formularza zgłoszeniowego, należy najpierw wpisać dane osoby zgłaszającej. Są one niezbędne, ponieważ na jej adres zostanie wysłana karta uczestnika. Z osobą zgłaszającą będą też konsultowane ewentualne wątpliwości. Formularz dostępny jest pod adresem http://zapisy-oaza.pl

Następnie należy wprowadzić dane osoby zgłaszanej: imię i nazwisko uczestnika, PESEL, miejscowość zamieszkania (dokładny adres przy zgłoszeniu nie jest konieczny) i telefon kontaktowy. Ze względu na wymagania systemu eWUŚ podanie poprawnego numeru PESEL jest bezwzględnie wymagane.

Należy wybrać z menu i zaznaczyć: ostatnio przebytą oazę oraz oazę, na którą uczestnik ma jechać.

Wszystkie pola formularza są obowiązkowe.

 

 

Opłata

 

Opłata za udział w rekolekcjach oazowych wynosi 590 zł. Oaza III stopnia ODB w Szczawnicy-Jaworkach kosztuje 1000 zł. Jest to cena znacznie wyższa od pozostałych oaz. W tej cenie znajdują się takie rzeczy jak: autobus ze Szprotawy, z przystankiem w na stacji benzynowej pod Legnicą; 3 posiłki dziennie + podwieczorek; pościel (nie trzeba brać śpiworów); przejazdy na miejscu; ubezpieczenie; bezpieczny dom wypoczynkowy; oplata klimatyczna. Oazy dla ministrantów, lektorów i KODAL kosztują 400 zł. Oaza Rekolekcyjna Animatorów Modlitwy (ORAM) kosztuje 540 zł.

 

Kwotę należną za rekolekcje lub 150 zł zaliczki należy wpłacić na konto:

 

Kuria Diecezjalna – Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, pl. Powstańców Wlkp. 1; 65-075 Zielona Góra;

 

NR KONTA: PKO I oddz. Zielona Góra 75 1020 5402 0000 0802 0177 1575.

 

Na przekazie należy wyraźnie zaznaczyć, za kogo dokonana jest wpłata: OAZA – imię i nazwisko/ Ośrodek/Termin (np. OAZA – Jan Kowalski/Tylmanowa/28.06-14.07/). Kartę uczestnictwa należy przywieźć ze sobą na oazę.

 

 

Przyjęcie zgłoszenia

 

Jeśli wszystkie dane się zgadzają, została dokonana przedpłata, zgłoszenie zostaje przyjęte a uczestnik wpisany na listę. Wtedy na adres e-mail osoby zgłaszającej podany w formularzu jest wysyłana karta uczestnictwa w formacie PDF. Należy ją wydrukować na jednej kartce (obustronnie) i wręczyć uczestnikowi, aby ją wypełnił. Jeśli karta przez dłuższy czas nie nadchodzi, oznacza to, że zgłoszenie z jakiegoś powodu nie może zostać przyjęte lub został podany błędnie adres e-mail zgłaszającego.

 

 

Przypadki specjalne

 

Przypadki specjalne rozpatruje moderator diecezjalny ks. Robert Patro w Kurii Biskupiej w Zielonej Górze od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 14:00; tel. 068-4512353.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem warunków uczestnictwa w oazie.

Inspiracje: Joomla 1.7 templates | [admin] | © 2015 Diakonia Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.