Znajdź nas na Facebooku

Bibliografia Oazy

Drukuj

CHARYZMAT RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

Ks. Franciszek Blachnicki, Charyzmat i wierność. Do Ruchu Światło-Życie z Obczyzny. 1981-1984, Światło-Życie, Carlsberg 1985; 
Ks. Franciszek Blachnicki, Charyzmat "Światło-Życie". Teksty podstawowe, Światło-Życie, Kraków 1987; 
Ks. Franciszek Blachnicki, Krucjata Wyzwolenia Człowieka czyli Dzieło Niepokalanej, Matki Kościoła. Podręcznik, wyd. 3, Światło-Życie, Lublin 1997; 
Ks. Franciszek Blachnicki, Kościół jako wspólnota, wyd. 2, Światło-Życie, Lublin 1992; 
Ks. Franciszek Blachnicki, Prawda - Krzyż - Wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia, Carlsberg 1985; 
Ks. Franciszek Blachnicki, Godziny Taboru, Światło-Życie, Carlsberg-Lublin 1989; 
Ks. Franciszek Blachnicki, Chrystus i Duch Święty u początków Kościoła; Odnowa w Duchu Świętym a jedność w Duchu Świętym; Ruch Światło-Życie wobec darów duchowych, Światło-Życie, (bez miejsca wydania) 1991; 
Ks. Franciszek Blachnicki, O Słowie Bożym. Homilie, Światło-Życie, Lublin 1994; 
Ks. Franciszek Blachnicki, Wychowanie do modlitwy, Światło-Życie, Lublin 1995; 
Ks. Franciszek Blachnicki, Jaka odnowa liturgii?, Światło-Życie, Lublin 1996; 
Ks. Franciszek Blachnicki, Liturgia dialogiem, Światło-Życie, Lublin 1996; 
Ks. Franciszek Blachnicki, Liturgia a wspólnota, Światło-Życie, Lublin 1996; 
Ks. Franciszek Blachnicki, Świętość w świetle filozofii religii. Studium fenomenologiczne na tle powieści Władysława Jana Grabskiego "W cieniu kolegiaty", Światło-Życie, Lublin 1997; 
Ks. Franciszek Blachnicki, Wiara a świadczenie w Duchu Świętym, (bez miejsca wyd.) 1997;
Ks. Wojciech Danielski, Do Ruchu Światło-Życie. 1983, Światło-Życie, (bez miejsca wydania), 1986; 
Ks. Wojciech Danielski, Przeżywanie liturgii w rodzinie, Światło-Życie, Lublin 1996; 
Zygmunt Barczyk, Z księdzem Franciszkiem Blachnickim o oazach, chrześcijaństwie konsekwentnym, polityce i o polskiej teologii wyzwolenia, Światło-Życie, (bez miejsca wydania), 1991;

KONFERENCJE KS. F. BLACHNICKIEGO I INNYCH

(z serii szkoła modlitwy)

Ks. Franciszek Blachnicki, Kim jest człowiek, Światło - Życie, Krościenko 1999;
Ks. Franciszek Blachnicki, O modlitwie, Światło - Życie, Katowice 1995;
Ks. Franciszek Blachnicki, Panie, naucz nas modlić się, t. 1, Krościenko 1999;
Ks. Franciszek Blachnicki, Panie, naucz nas modlić się, t. 2, Krościenko 1999;
Ks. Franciszek Blachnicki, Namiot spotkania, Światło - Życie, Krościenko
Ks. Franciszek Blachnicki, Aż dojdziemy do człowieka doskonałego..., Światło - Życie, Krościenko
Ks. Franciszek Blachnicki, Jeśli się nie odmienicie, Światło - Życie, Krościenko
Ks. Franciszek Blachnicki, Oto oblubieniec nadchodzi, Światło - Życie, Krościenko
Ks. Franciszek Blachnicki, Życie moje oddaję, Światło - Życie, Krościenko
Ks. Franciszek Blachnicki, Oto matka twoja, Światło - Życie, Krościenko

(z serii kościół dziś)

Ks. Franciszek Blachnicki, Jedność i diakonia, Światło - Życie, Krościenko
Ks. Franciszek Blachnicki, O chrześcijaństwie konsekwentnym i o polskiej teologii wyzwolenia, Światło - Życie, Krościenko
Ks. Franciszek Blachnicki, Ewangelia Wyzwolenia, Światło - Życie, Krościenko
Ks. Marek Sędek, Drogi dojrzałości, Światło - Życie, Krościenko 

ŻYCIE DUCHOWE

Ks. Franciszek Blachnicki, Spojrzenia w świetle Łaski. Kartki wyrwane z pamiętnika dla dusz na drodze oczyszczenia, Światło-Życie, (bez miejsca wyd.) 1987; 
Ks. Franciszek Blachnicki, Trzy nawrócenia, Światło-Życie, Katowice 1997;
Ks. Franciszek Blachnicki, Pułapki na drodze do świętości, Światło - Życie, Krościenko
Ks. Franciszek Blachnicki, Eucharystia - pokarm na śmierć i życie, Światło - Życie, Krościenko
Ks. Franciszek Blachnicki, Modlitwa tętniąca życiem, Światło - Życie, Krościenko
Noc w światło przemieniona, Światło - Życie, Krościenko

DZIENNIKI, PAMIĘTNIKI, WSPOMNIENIA, OPRACOWANIA 

Gwałtownik Królestwa Bożego. Ks. Franciszek Blachnicki. 24 III 1921 - 27 II 1987, Lublin 1994; 
Człowiek wiary konsekwentnej. Ks. Franciszek Blachnicki. 24 III 1921 - 27 II 1987, Światło-Życie, Lublin 1997; 
Ks. Franciszek Blachnicki, Rekolekcje więzienne, Światło - Życie, Krościenko
Ks. Franciszek Blachnicki, Wyroki bożej opatrzności. Listy z czasu wojny
Gorliwy apostoł wewnętrznej odnowy człowieka. Materiały z sympozjum poświęconego Założycielowi Ruchu Światło-Życie. Lublin, 5-6 X 1987 r., Światło-Życie 1988; 
Odważny wiarą. Ks. Franciszek Blachnicki w naszej pamięci, Światło-Życie, Lublin 1992; 
Świadek tajemnic Pana. Ks. Wojciech Danielski. 10 IV 1935 - 24 XII 1985, Światło-Życie, Lublin 1995; 
Irena Chłopkowska, Świadectwo w nauczaniu ks. Franciszka Blachnickiego, Światło-Życie, Katowice 1997; 
Ks. Wojciech Danielski, W dniach odpoczynku, Światło - Życie, Krościenko

INNE

Ks. Franciszek Blachnicki, Sympatycy czy chrześcijanie?, Światło - Życie, Krościenko
Bądźcie Kościołem. Słowa Jana Pawła II do Ruchu Światło-Życie, Światło - Życie, Krościenko
Ks. Franciszek Blachnicki, Postsovieticum czyli nie wolno Ci być niewolnikiem, Światło - Życie, Krościenko
Anna Wojtas, Apostoł żywego kościoła, Światło - Życie, Krościenko
Ks. Roman Sławieński, Rekolekcje z…Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, wydawnictwo m, Kraków 2000;

Inspiracje: Joomla 1.7 templates | [admin] | © 2015 Diakonia Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.